Prima pagina CV Omul care... Articole Interviuri Ecouri Scrisori catre Ion Intrebarea lunii sendmail.php

 

Actualizat 28 ianuarie 2015

 

 

  Foto: Florin Eşanu

Dan C. Mihăilescu

 

Fiul lui Constantin şi al Petruţei (n. Cristea). Născut. Bucureşti, 12 dec. 1953. 

Absolvent al Facultăţii de limba şi literatura română (secţia română-franceză), Universitatea Bucureşti (1972–1976).

 Din 1980 în 2003, cercetător ştiinţific la Institutul de istorie şi teorie literară „G. Călinescu“.

 Secretar de redacţie la Revista de istorie şi teorie literară, 1983–1986. 

Editorul suplimentului „Litere, arte, idei“ al ziarului „Cotidianul“, 1991–1996, 2001- 2004.

 În 1999 este consilier pe probleme de comunicare al Preşedintelui Societăţii Române de Televiziune.

  Realizatorul emisiunii „Omul care aduce cartea“, Pro TV, din 2000. 

Cronicar literar la revistele „Transilvania“ (1984–1989), „22“ (1994–2000), „Ziarul de duminică“, supliment al „Ziarului financiar“ (2000–2006).

Din februarie 2006 pina in octombrie 2007deţine rubrica săptămânală Lecturi la tava in "Jurnalul National" (duminica).

  Din 14 decembrie 2007 deţine rubrica săptămânală Cartea de vineri în "Evenimentul zilei"

In 2008 este membru in juriul Uniunii Scriitorilor,  juriul AFCN (Administratia Fondului Cultural National), juriul  Festivalului de Comedie, juriul pentru premiile Clubului Roman de Presa si membru in Consiliul director al Fundatiei Soros pentru o Societate Deschisa (2008-2011)

Membru de trei ori în juriul UNITER « pentru cea mai bună piesă a anului », de sase ori în juriul FREEDOM HOUSE pentru jurnalism cultural, ales în 2005 pentru o perioadă de patru ani în juriul Uniunii Scriitorilor, membru în juriul URSUS, iar în 2007 – membru în juriul premiilor Societăţii Civile, al AFCN, CNC şi Dakino.

Debut publicistic, după mai multe prezenţe în reviste liceale şi studenţeşti: 1974, „România literară“.

 

Membru al Uniunii Scriitorilor din 1990.

 

Premiul Uniunii Scriitorilor în 1982 (pt. debut) şi 1999 (pt. traducerea integrală a dramaturgiei lui Eugčne Ionesco). Premiul UTC, 1982, ş.a.

Premiile revistelor “Ateneu” (1976, 2004), “Luceafărul” (1978), “Tribuna” (1980), “Transilvania” (1984, 2007), “Flacăra” (2004); medalia “150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu” (2000); Premiul Consiliului Naţional al Audiovizualului, pentru emisiunea “Omul care aduce cartea”, difuzată de Pro TV ( 2003), nominalizat la Premiul de critică al UNITER, 2001;

Premiul Radio Bucureşti, 2004 si Premiul Radio România Cultural, 2007;

Premiul de critică al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, 2004.

Nominalizat la Premiul de critică al UNITER, 2001, la Premiul revistei « Cuvântul », 2005 şi la Premiul « României literare », 2005, 2012.  

"Premiul pentru educaţie - dascălul românilor", acordat la gala MEDIAFAX 2013.

 

Cărţi publicate:

         Perspective eminesciene, Ed. Cartea Românească, 1982 (ed.a II-a, Humanitas, 2006) , 1982 (ed.a II-a, Humanitas, 2006)

         Dramaturgia lui Lucian Blaga, Ed. Dacia, 1984

         Întrebările poeziei, Ed. Cartea Românească, 1989

         Stângăcii de dreapta, Ed. Dacia, 1999

Scriitorincul, Ed. Dacia, 2001

Bucuresti, Carte de bucăţi, Ed. Fundaţiei Pro, 2003

Literatura română în postceauşism,  I. Memorialistica sau trecutul ca re-umanizare,  Ed. Polirom, 2004; II, Proza. Prezentul ca dezumanizare,  Ed. Polirom, 2006; III, Eseistica. Piaţa ideilor politico-literare, 2007. 

Scrieri de plăcere, Ed. Fundaţiei Pro, 2004

Îndreptări de stânga,  Ed. Humanitas, 2005  

Viata literara I,  Ed. Fundatiei PRO, 2005; II, idem 2006

Dansând pe ruine, Idea Design, 2006  

Idei cu zimţi, Ed. Humanitas, 2008 

Despre omul din scrisori. Mihai Eminescu, Ed. Humanitas, 2009 

Despre Cioran şi fascinaţia nebuniei, Ed. Humanitas, 2010

Si aşa mai departe? Ed. Humanitas, 2011

   Oare chiar m-am întors de la Athos ?, Ed. Humanitas, 2011

   I.L.Caragiale şi caligrafia plăcerii, Ed. Humanitas, 2012 

     Ce mi se-ntâmplă. Jurnal pieziş, Ed. Humanitas, 2012

    - Cartea ca destin (in dialog cu Daniel Cristea-Enache), Ed. Humanitas, 2013

    - Castelul, biblioteca, puşcăria. Trei vămi la feminitaţii exemplare, Ed. Humanitas, 2014

    - Despre nerăbdarea de-a fi răbdător (dialog epistolar cu Ciprian Măceşaru), Ed. Humanitas, 2014

 

În volume colective:

         Atitudini şi polemici în presa literară interbelică, Ed. Universităţii Bucureşti,

            1984

         L’engagement des intellectuels ŕ l’Est. Mémoires et analyses de Roumanie et de Hongrie, textes réunis par Catherine Durandin, Ed. L’Harmattan, Paris, 1994

         Dicţionarul Scriitorilor Români, vol. I, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1994; vol. II, idem, 1998; vol. III, Ed. Albatros, 2001; vol. IV, idem, 2002

         Lectures de Ionesco, Textes réunis par Norbert Dodille, Marie-France Ionesco et Gabriel Liiceanu, Ed. L’Harmattan, Paris, 1996

         Dicţionarul Esenţial al Scriitorilor Români, Ed. Albatros, 2000

         Bibliografia I.L. Caragiale, Academia Română, Ed. „Grai şi suflet“, I-II, 1997

         The Trilogy of the Double, Three Romanian productions by Mihai Măniuţiu, Ed. Unitext, 1997

         Gheorghe Crăciun, Competiţia continuă. Generaţia ’80 în texte teoretice, Ed. Paralela 45, 1999

         Conferinţele Teatrului Naţional, I.L. Caragiale. Biblioteca Teatrului Naţional,

            2002  

         Dicţionarul general al Literaturii Romane, Vol. I, II (2004), III (2005), IV (2005), VI 

            (2007), VII (2009), Ed. Univers enciclopedic

         – Mirel Bran, Bucarest, le degel, Ed. Autrement, Paris 2006, trad. Rom.,

            Bucureşti, dezgheţul, ed. Humanitas, 2006.

        Ciprian Măceşaru, Dialoguri în oglindă, Ed,. Curtea Veche, 2007

         Şcoala memoriei 2006, editor Romulus Rusan, Fundaţia Academia Civică,

            2007

          - Cartea cu bunici, coordonator Marius Chivu, Ed. Humanitas 2007

          - Răcani, pifani şi veterani, coordonator Radu Paraschivescu, Ed. Humanitas, 2008

          - Victor Rebengiuc. Omul şi actorul, coordonatori Simona Chiţan şi Mihaela Michailov

            Ed. Humanitas, 2008

          - Conferinţele "Cuvântul", Identitate românească - identitate europeană, Vol I,

            coordonator Mircea Martin, Ed. Cuvântul, 2008

          - O filozofie a intervalului. In honorem Andrei Pleşu, coordonatori Mihai Neamţu,

            Bogdan Tătaru-Cazaban, Ed. Humanitas, 2009

          - Despre Noica, Ed. Humanitas, 2009

          - Literatura na Swecie, nr. 5-6 (442-443), 2009 (Varşovia)

          - Limba de lemn în presă (Ilie Rad coord.), Ed. Tritonic, 2009

          - Festschrift Mircea Braga 70, Ed. Imago, 2010

          - Got my Mogo Working. Mogoşoaia 2006-2010, Ed. Institutului Cultural Român

          - Ion Pop, şapte decenii de melancolie şi literatură, Ed. Eikon, 2011

     - Limba de lemn în presă, Coord. Ilie Rad, Ed. Tritonic, 2009

    - Colocviile de critică ale revistei Transilvania (1977-1986), Coord. Mircea Braga, Ed. InfoArt Media, Sibiu, 2012

    - Noua şcoală de gândire a Dreptei, coord. Cristian Pătrăşconiu, prefaţă de Valeriu Stoica, Ed. Humanitas, 2011

    - Intelectuali la cratiţă şi 50 de reţete, Coord. Ioana Pârvulescu, Ed. Humanitas, 2012

    - Nagy Vilag, nr. 6 din 2012, Hommage ŕ E.M.Cioran

    -  Rostul cuvintelor. Interviurile „Observatorului militar”, ediţie de Florin Şperlea, Ed. Neverland, 2012

    - De la Waters la Similea. Oameni cool scriu despre muzica lor, coord. Radu Paraschivescu, Ed. Neverland, 2013

    - "Dosarul" Eliade, vol.XV (1984-1985). Personalitate fascinantă, ediţie de Mircea Handoca, Ed. Curtea Veche, 2013

    - Tradiţia in actualitate. Repere dialogale pentru mileniul trei, coord. Marius Vasileanu, Ed. Lumea credinţei, 2013

    - Ce-a vrut sa spună autorul, coord. Marius Chivu, Ed. Polirom, 2013

    - Colocviile revistei "Transilvania", coord. Mircea Braga, prefaţă de Mircea Tomuş, postfaţă de Dragoş Varga, Ed. InfoArt Media, Sibiu, 2014

    - Casele vieţilor noastre, coord. şi prefaţă de Ioana Pârvulescu, Ed. Humanitas, 2014

    - Scurta apologie a indragostirii, Ed. Ileana, 2014

 Prefeţe/postfeţe

         – Sorin Mărculescu, Carte singură, Ed. Cartea Românească, 1982

         – F. Brunea-Fox, Memoria reportajului, Ed. Eminescu, 1985

         – Sextil Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche, Ed. Eminescu, 1987

         – Constanţa Buzea, Cheia închisă, Ed. Eminescu, 1987

         – Emil Cioran, Revelaţiile durerii, Ed. Echinox, 1990

         – Andrei Oişteanu, Cutia cu bătrâni, Ed. Meta, 1995, Editia a II-a la Cartea Romaneasca, 2005, Editia a IV-a la Polirom, 2012

         – Ion Raţiu, Clive şi Anna, Ed. Progresul Românesc, 1995

         – Haig Acterian, Poeme, Ed. Ararat, 1996

         – N. Steinhardt/Antisthius, În genul lui Cioran, Noica, Eliade…, Ed. Humanitas,

            1996

         – Yasmine Reza, „Artă“, Ed. Unitext, 1998

         – Vlad Zografi, Regele şi cadavrul, Ed. All, 1998

         – Dima Bicleanu, Buimatic prin lume, Ed. Polirom, 1999

         – I.L. Caragiale, Publicistică şi corespondenţă, Ed. „Grai şi suflet“ – Cultura naţională, 1999

         – Mircea Eliade, Maitreyi, Ed. Cartex, 2000

         – Mircea Eliade, Nuntă în cer, Ed. Cartex, 2000

         – I.L. Caragiale, Opere, vol. I, Ed. Minerva, 2000

         – Valentin Nicolau, Ultimul împărat, Ed. Polirom, 2001

         – Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop, Ed. Cartex, 2001

– Ioan Petru Culianu, Arta fugii, Ed. Polirom, 2002

Victor Bilciurescu, Bucureşti şi bucureşteni,  Ed. Paideia, 2003

– Ioan Es. Pop, Petrecere de pietoni, Ed. Paralela 45, 2003

Grete Tartler, Materia signata, Ed. Cartea Românească, 2004

Plagiatul la români, Ed. ARC, Chişinău, 2004  

Tudor Calin Zarojanu, Sfârşitul lumii, Ed. Polirom, 2005  

Bartolomeu Valeriu Anania, Rotonda plopilor aprinşi, Ed. Limes, 2006  

–  Ioan Es. Pop, no exit, Ed.Corint, 2007

Silviu N. Dragomir, Un Bucureşti mai puţin cunoscut, Ed. Lucman, 2008

Stelian Turlea, În absenţa tatălui, Ed. Leda-Corint, 2009 

–  I.L Caragiale. Oeuvres choisies. Théâtre, Ed. Paidea, 2005

–  Octavian Paler, Deşertul pentru totdeauna, Ed. Polirom, 2009

Ciprian Măceşaru, Focul din tâmplă, Ed. Brumar, 2010  

M. Eminescu, Poezii, Ed. Litera-Jurnalul naţional, 2010  

         – Mircea Eliade, Huliganii, Ed. Litera-Jurnalul naţional, 2010  

        – Mircea Eliade, Intoarcerea din rai, Ed. Litera-Jurnalul naţional, 2010  

  –  Zoe Cămărăşescu, Amintiri, Ed. Ponte, 2011

  – Christian Crăciun, Intrări în labirint, Ed. Dacia XXI, 2011

 

Ediţii, antologii

        I.L. Caragiale despre lume, artă şi neamul românesc, Ed. Humanitas, 1994, ediţia a II-a, 2012

        – Emil Cioran, Scrisori către cei de-acasă, Ed. Humanitas, 1995, ed. a II-a 2004

           –  De la coroana regală la Cercul Polar, Ed. Curtea Veche, 2007

        Cărtile care ne-au făcut oameni, Ed. Humanitas, 2010

        – I.L.Caragiale, Cele mai frumoase scrisori, Ed. Humanitas, 2013

Traduceri din limba franceză

         – Jean-François Revel, Cunoaşterea inutilă, Ed. Humanitas, 1993

         – Jean-François Revel, Revirimentul democraţiei, Ed. Humanitas, 1995

         – Eugčne Ionesco, Teatru: I – Victimele datoriei, Ed. Univers, 1994; II – Ucigaş fără simbrie, idem, 1995; III – Rinocerii, idem, 1996; IV – Setea şi foamea, idem, 1997; V – Călătorie în lumea morţilor, idem, 1998

– Alain Dewerpe, Spionul, Ed. Nemira, 1998

– Emmanuel Todd, Sfârşitul imperiului. Eseu despre descompunerea sistemului american, Ed. Albatros, 2003

Jean-François Revel , Obsesia antiamericană, Ed. Humanitas, 2004  

Vladimir Bukovski, Uniunea Europeană... o nouă URSS?, Ed. Vremea, 2006  

Marivaux, Jocul dragostei şi-al întâmplării, pentru Felix Alexa, Teatrul Naţional I. L. Caragiale, Bucureşti, stagiunea 2003-2004

Moličre, Don Juan, pentru Felix Alexa, Teatrul Naţional Craiova, stagiunea 2007-2008

 

Ordin de merit

        - Prin Decret prezindenţial, în martie 2014 i s-a conferit Ordinul naţional "Pentru Merit" în

         grad de Comandor

  

Alte limbi străine: lb. engleză (scris, vorbit)  

 

Hobby: drumetii montane